Har du styr på dine fakturaer? Få hjælp fra et regnskabsprogram

Fakturaer er ikke til at komme udenom. Det gælder for alle virksomheder, der har med salg af produkter eller services til privatkunder eller andre virksomheder at gøre.

Hver gang du sælger en vare, skal du skrive en faktura, og fakturaer er derfor en stor del af dagligdagen på de fleste kontorer i danske virksomheder.

Når du skal skrive en faktura, er der mange regler, som du på samme tid skal overholde, hvis du vil være sikker på, at fakturaen skal kunne bruges som et juridisk bindene bevis på, at en handel er blevet gennemført.

Det kan derfor tage meget tid at skrive fakturaer, hvis det hele skal skrives på computeren for senere at blive printet ud og sendes videre.

Det store arbejde med fakturaer kan du dog komme udenom ved at udlicitere opgaven til et regnskabsprogram, der kan skrive dine fakturaer for dig.

Med et regnskabsprogram bliver dine fakturaer skrevet automatisk, så du kan spare tid og besvær, og så du i stedet kan bruge dine kræfter på vigtigere opgaver i din virksomhed.

Hvad er reglerne, når du skal skrive en faktura?

En faktura er også kendt som en regning eller en kvittering, og den fungerer på samme måde som den kvittering, du får, når du handler i supermarkedet.

Fakturaens rolle er at fungere som bevis for et køb og et salg, så både du og køber fremadrettet kan henvise til fakturaen, hvis der opstår problemer med enten betaling eller levering af varen. Fakturaen er med andre ord beviset for, at køber og sælger er enige om handlen.

Dertil spiller dine fakturaer også en rolle i forbindelse med betaling af skat, da du ifølge lovgivningen skal sende alle din fakturaer ind til SKAT, så din skattepligt kan udregnes.

Men en faktura er kun gyldig som bevis for en handel eller som bevis for skattepligt, hvis visse regler overholdes.

Disse regler er:

  • Dine fakturaer skal have en dato for udstedelse

  • Dine fakturaer skal have et fakturanummer

  • Virksomhedens CVR-nummer skal være oplyst på dine fakturaer

  • Virksomhedens navn og adresse skal ligeledes være oplyst

  • Dine fakturaer skal have information om arten, mængden og omfanget af den service eller det produkt, du leverer

  • Oplysninger om momsgrundlaget skal også være oplyst på dine fakturaer

Vil du gerne gøre det hele lidt nemmere?

Der er mange regler, der skal overholdes, og det kan derfor samt sagt være tidskrævende at udskrive fakturaer i hånden.

Af den grund er der god logik i at lade et intelligent regnskabsprogram klare opgaven for dig. Med et regnskabsprogram kan du næsten helt slippe for at tænke på fakturaer i det daglige, mens du kan være sikker på, at alle regler og krav bliver overholdt.

Regnskabsprogrammet vil også automatisk indsende dine fakturaer til SKAT, så du altid vil have styr i dine skattesager.

Også når en forfaldsdato på en faktura bliver overskredet, kan regnskabsprogrammet hjælpe dig. Regnskabsprogrammet sender nemlig automatisk rykkere ud, så du heller ikke skal bruge tid og energi på det.