Hvad kan familieretshuset hjælpe dig med?

Skal man have rådgivning angående separation og skilsmisse, eller forældremyndighed og samvær, er det Familieresthusets rolle at stå til rådighed. Familieretshuset kan både træffe afgørelser i disse situationer, men også tilbyde almen rådgivning før, under og efter. Disse tilbud gør sig primært gældende for forældre, men ønsker børn hjælp til at løse problemer vedrørende disse emner, tilbyder Familieretshuset også børnesagkyndig rådgivning, for at forældrene kan løse problemer således at det er bedst for barnet, eller børnene. 

Er der tale om et brud i familien, altså hvor partnere forlader hinanden, er der en række ting man skal forholde sig til. Familieretshuset kan rådgive og træffe afgørelser for om partnere skal separeres eller skilles, hvad fremgangsmåden er, børnebidrag, ægtefællebidrag, rettigheder, afsending af ansøgning, juridiske virkninger og alt andet vedrørende et brud i familien. Vil partnere skilles og er enige, kan man blive direkte skilt, er man uenige er der en række forhold, eller ”særlige grunde”, som er nævnt i ægteskabsloven og giver en ægtefælle ret til direkte skilsmisse. 

Hjælp ved utroskab eller vold

Her kan være tale om blandt andet utroskab eller vold, hvor Familieretshuset kan hjælpe i denne proces. Efter en separation eller skilsmisse er der en række ting man som tidligere partner og/eller forælder skal forholde sig til som forældremyndighed, samvær og bidrag. Familieretshuset har al ekspertise indenfor disse områder og kan afklare de spørgsmål der kan opstå undervejs. Skal man tage stilling til forældremyndighed kan det være nødvendigt at forholde sig til om man ønsker ene forældremyndighed eller fælles forældremyndighed og om man på et tidspunkt vil ændre eller overføre forældremyndigheden, her står Familieretshuset til rådighed for nyligt skilte forældre. Familieretshuset, eller familieretten kan i særlige tilfælde afslå at fastsætte samvær, det kan være på baggrund af en række forskellige forhold som adskillelse, ustabilitet, chikane, eller barnets ønsker. Her er sidstnævnte en af Familieretshuset vigtigste og primære opgaver, at beskytte barnet og tage barnets ønsker seriøst som det første. 

Familieretshuset kan komme ind med den erfaring og viden som forældre ikke nødvendigvis selv har, i form af børnesagkyndig rådgivning. Her kan Familieretshuset rådgive indenfor hvordan forældrene bør håndtere savn, hvordan man hjælper med den bedst mulige samværsordning, hvordan man får lavet den nemmeste overgang mellem to hjem, hvordan barnet skal forstå hvad en skilsmisse betyder og meget andet. Ved børnesagkyndig rådgivning er begge forældre til stede, for at sikre at begge parter er indforståede med hvordan de bedst håndterer deres situation. Vigtige og juridiske beslutninger bliver truffet af familieretten, dog kan Familieretshuset træffe midlertidige afgørelser indtil familieretten har behandlet en sag, dette er hvis der er tale om særlige forhold som gør at sagen haster. Familieretshuset er altså en vigtig instans, både for forældre og særligt barnet.