Klare krav for bæredygtige og økologiske tekstiler

Et økologisk design refererer til design af produkter med mindre miljøskader. Det er en tilgang til designet af produkter med særlig hensyntagen til produkternes miljøpåvirkninger i hele dets livscyklus. Enkelt sagt tages der hensyn til de ressourcer og materialer, der bruges til at udvikle et produkt, samtidig med at de negative påvirkninger på miljøet minimeres.

Økologisk design øger også produktets æstetiske og funktionelle egenskaber. Metoden, der bruges til at vurdere påvirkningen på miljø og ressourceforbrug, kaldes livscyklusvurdering. Det starter fra lige fra råvarerne til reparation og bortskaffelse af produkterne. Livscyklusvurdering betragtes som et redskab til at understøtte det økologiske design ved at give designerne bæredygtige valg. Økologiske tekstiler har dermed en række krav og principper der skal overholdes for at kunne imødekomme kravene på området. 

Der er gældende principper for et økologisk design:

  • Materialer: økologiske, genanvendelige og ikke-giftige for miljøet
  • Miljøvenlige teknologier, kræver et lille energiforbrug (herunder materiale og brændstof)
  • Dimensioner og form på produkterne svarende til optimale og æstetiske funktioner
  • Farvevarianter er ikke skadelige for brugerne og miljøet.
  • Materialer og tilbehør, der er underlagt god pris eller kvalitet