Kulturforståelse i forhold til fleksible og ufleksible indvandrere

Når vores kultur møder andre kulturer, kan der let opstå problemer på tværs af normer og livsstile. Kulturforståelse og det at kunne sætte sig i en andens sted og oprindelsessted er alfa omega for et velfungerende samfund. Ingen samfund i verden er hele, alle lande har forskellige kulturer og tro som man lever efter. Det kan derfor være svært at skabe ordentlige betingelser for flygtningen i et land. Kulturforståelse handler om at have respekt for andre menneskers syn på verden, og det kan italesættes på skræddersyede kurser til fagprofessionelle. 

Også selvom dette syn kan stride mod egne normer, værdier og opfattelser af virkeligheden. Det overordnede mål med at opnå en faglig kulturforståelse er at skabe en god dialog og en professionel opgaveløsning. 

Fagprofessionelle skal have hjælp til flygtningen og indvandrere i  skolerne 

En god indsigt i flygtninge og indvandrers kulturer er derfor et vigtigt redskab for fagprofessionelle i integrationsindsatserne. Integration skal foregå mange steder i samfundet. Det skal ske på folkeskolerne og de private instanser. Det skal foregå på arbejdspladsen og ude i lokalsamfundet. Så snart der opfattes forkerte signaler eller man reagerer uhensigtsmæssigt overfor en anden kultur, så sker der brud på loyalitet og tro på sammenhængskraft. Derfor er kulturforståelse et stort problem i Danmark, og noget vi må tage seriøst for at kunne løse de daglige problemer som opstår, når vi ikke har ressourcerne til at tage hånd om de problemer. Fleksible og ufleksible indvandrere skal have hjælp og skal have følelsen af accept, så de kan få lov til at gro, ligesom alle andre danskere. 

At have kulturforståelse for andre er noget, man kan lære. Det er en kompetence, man kan tilegne sig bla. via vores praksisnære kurser og oplæg.

Integration af flygtninge, indvandrere og efterkommere 

De fleste indvandrere klarer integrationen af sig selv, men der skal være fokus på dem, som har svære betingelser for at tilpasse sig samfundet. Det handler både om de yngre såvel som de ældre. Integration har ingen alder, og alle kan opleve svære betingelser for at kunne tilslutte sig et samfund, hvis man ikke føler sig hjemme i landet. 

En bedre integration skal ses som et samarbejde, med den enkelte flygtning eller indvandrer. For at samarbejdet kan fungere optimalt, er det nødvendigt at de fagprofessionelle bliver klædt på med kulturforståelse til opgaven. Derfor skal folkeskolelærere og andre autoriteter klædes godt på til at kunne varetage personer af anden kultur og opfattelse en de danskfødte børn. 

Den kultur og religion flygtninge og indvandrere har med i bagagen, mener vi kan kan blive en ubevidst barriere for enkeltes integration. Integration hos flygtningen er vigtigere end nogensinde i den moderne verden, som vi som borgere befinder sig i. Der er mange flygtningen overalt i verden, og vi skal som samfund være bedre stillet til at tage godt imod de nye ansigter i vores land. Det er ikke blot i starten, det skal være under hele levetiden hos den enkelte part. De rigtige betingelser kan være med til at udfolde det enkelte individ til at kunne stå på egne ben og netop modstå de vanskeligheder, som man vil opleve som helt ny borger.