Lev i flok og følge med naturen

Et flertal ønsker at leve et grønnere liv for at beskytte den natur, vi lever i. Det er bare svært at leve et grønt liv, hvis ikke omgivelserne er grønne. De er nødt til at inspirere os, fremfor at sætte begrænsninger og friste os.

Find en blanding målrettet dine behov

Naturengsfrø udvikles til både private og professionelle. De udvikles og produceres, så vores verden kan forblive naturlig at befinde sig i. De blandes af forskellige frø fra den danske natur for at bibeholde vores nationalitet i naturen. Bl.a. er der blandinger af enggræs og -blomster, som også kan sås andre steder end på enge. Naturengsfrø-blandinger benyttes ofte til for eksempel at fremhæve den stadig eksisterende natur ved vejene, i skovene eller ved regnvandsbassiner, der ønskes at fremstå så naturligt og kamuflerede som muligt. Der laves blandinger til de specifikke steder, så det ikke kommer til at se for unaturligt eller tilfældigt ud i landskaberne. Til vejene er der vejrabatsblandinger, til kysterne er der kystnærblandinger, og til engene er der vildengsblandinger. Derudover findes der blandinger til både kornmarker, græsområder, skovområder, regnbede og mange flere dele af den danske natur.

Sådan sås frøene korrekt

Når man har besluttet sig for en blanding, gælder det om at komme i gang med at så frøene. Foråret er den optimale sæson til at så naturengsfrø. Hvis de sås på den tid af året, vil de være færdigudvoksede omkring efteråret. Det er specielt betydningsfuldt ved plantning af frøene, at man først vender jorden, så frøene vil få de bedst mulige vilkår for vækst. Når frøene er sået, tramper man dem fast i jorden, hvorefter man kan vælge at dække dem med lidt jord eller grus. Undervejs i processen, skal man huske at vande området – i hvert fald i tørre perioder. Opstår uønskede sorter som tidsler el.lign., kan man blot fjerne dem.