Om at forstå bevægelsesfrihed som kilden til et bedre liv

Det gamle mundheld ’at være på glat is’ rammer noget ganske præcist. Det forudsætter en forståelse af førligheden. Den måde, vi kender vores krop og omgivelser på. Terrænet og os selv passer ikke rigtigt sammen. Denne uoverensstemmelse fremkalder derved læresætninger, som vi forlader os på, når vi begiver os rundt i verden påny.

Man kan derfor besidde sin førlighed til fulde, men stadigvæk være vanfør, når man ikke kender sine omgivelser tilstrækkeligt. Kilden til en bedre livsstil, når det gælder muligheden for at bemestre sin bevægelsesfrihed, må derfor angå relationen mellem dig og dine omgivelser. Mellem muskler og materie.

Kropslig udfoldelse i klorfyldte kar

Fører du din krop i omgivelser, som er vandholdige, som du kan læse mere om her, vil der præsentere sig noget nyt, som ikke i samme grad viser sig på landjorden. Bevægeligheden antager en ganske sælsom form. Èn som på sæt og vis både er indskrænkende og udvidende. For vandet klæber sig insisterende til din krop. Giver du slip, er denne gestus ikke gengældt af din vært. Det tager derfor en rum tid og en vis langmodighed at begå sig som svømmer.

Babykroppen og dens mageløse motoriske egenskaber er skabt til at begå sig intuitivt i vandet.

Voksne skal anstrenge sig, undertiden gevaldigt, for at fremkalde samme uforfærdede iver og elegance i vådt føre. Dette til trods, kan ethvert voksent menneske lære sig selv at svømme. Betragtet som det der i dag kaldes et livsstilsvalg, er svømningen på mange måder givtig. Her indlader man sig nemlig ikke blot på svære kropslige øvelser, der på sigt giver fysiologiske fortrin. Tillige er selve indlæringen en form for åndslig pleje, som ikke blot kan reduceres til muskelhukommelse.

Stilarter inden for den bedre livsstil

Svømningen er blot ét eksempel på et fortrinligt livsstilsvalg. Det har nemlig stil, i ordets tvetydige betydning. Svømningen kræver en teknisk formåen. En kropslig tilvænning, såvel som en mental. Det er dog også en stil, forstået som et helhedspræg. En vedvarende kropslig pleje sætter sine spor i personligheden og vice versa. Svømning kan gøre selv de vanføre vandføre.