Sådan skaber I det gode indeklima på kontoret

Der er flere forskellige faktorer, der spiller en rolle, når det kommer til den gode arbejdsplads – der er trivsel og gode arbejdsforhold, men mindst lige så vigtigt er det, at indeklimaet på kontoret er godt, for alle dem der arbejder. Det er meget svært at gøre et godt stykke arbejde, hvis det indeklima man arbejder i ikke er godt nok, og det kommer altså i sidste ende til at gå ud over virksomheden – det handler om at have styr på det gode indeklima lige fra starten.

God udluftning

Når der ikke er ordentlig udluftning i et rum, begynder luften at blive lidt trykket, og det kan faktisk næsten blive lidt svært at trække vejret. Ilten begynder langsomt at forsvinde fra luften, og dermed begynder mængden af ilt, der kommer til hjernen at falde – og det kommer til at gå udover kvaliteten af det arbejde, der bliver lavet på kontoret.
Der er aldrig råd til at skære ned på kvaliteten, så i stedet er det vigtigt at sørge for at have god udluftning. Det kan både være via flere vinduer, men det kan også bare være en udsugning eller en aircondition, der puster ny luft ud i kontoret.

Professionel rengøring

Udover at det er træls ikke at kunne trække vejret på kontoret, er det heller ikke en god fysisk ramme at arbejde under, hvis kontoret er helt beskidt. Det er ikke just motiverende at sidde ved et støvet skrivebord – det ender faktisk nærmest med at få den modsatte effekt.

Samtidigt virker det heller ikke særlig professionelt, hvis der kommer besøgende til kontoret, og de bliver mødt af et stort lag skidt. Rengøringen bør altså prioriteres højt, og idet I nok ikke selv har tiden til den store kontorrengøring, kan I her læse mere om kontorrengøring for offentlige og private kontorer.