Sådan udvikler du din virksomhed

Fusioner og erhvervelser er ens, men har nogle få store forskelle. Fusioner kombinerer to separate virksomheder i en enkelt ny juridisk enhed. Ægte fusioner er ikke almindelige, fordi det er sjældent, at to lige store virksomheder gensidigt drager fordel af at kombinere ressourcer og personale, inklusive deres administrerende direktører. I modsætning til fusioner resulterer erhvervelser ikke i dannelsen af et nyt selskab. I stedet bliver det købte firma fuldt optaget af det overtagende selskab. Undertiden betyder det, at det overtagne selskab bliver likvideret. At erhverve en virksomhed svarer til at købe en eksisterende virksomhed eller franchise, og du kan gøre det hele gennem easytime.com.

Beregn, hvor meget den anden virksomhed er værd

Foretag en forretningsvurdering for at bestemme værdien af den anden virksomhed, før du accepterer et salg. Dette er stort set den samme proces, som du ville gennemgå for at finde ud af, hvor meget din egen virksomhed er værd, før du lukker eller sælger din virksomhed. Der er flere måder at værdsætte en virksomhed på, så gør omfattende undersøgelse af metoder, hvis du vælger at gøre det på egen hånd. Det kan være en god ide at ansætte en kvalificeret forretningsvurdering. Når du ved, hvor meget den anden virksomhed er værd, ved du, om du har råd til det direkte, eller om du har brug for mere finansiering.

Lav en fusion eller overtagelsesaftale

Du skal udarbejde en salgsaftale for at komme videre med salget eller fusionen. Dette dokument giver mulighed for køb af aktiver eller aktier i et selskab. En advokat bør gennemgå den for at sikre, at den er nøjagtig og omfattende. Liste over alt inventar i salget sammen med navnene på virksomhederne og ejere. Udfyld de relevante baggrundsoplysninger. Bestem, hvordan virksomheden skal drives inden lukning, og hvor høj adgang hver virksomhed skal have til finansiel information. Bemærk alle justeringer, mæglergebyrer og alle andre aspekter, der er relevante for aftalevilkårene.