Skab succes og overskud gennem Business Intelligence

Skab succes og overskud gennem Business Intelligence

 

Når vi snakker business intenlligence, handler det om hvordan man præsentere og strukturer en virksomheds samlede data for forskellige brugergrupper. Oftest vil den analyseret data blive præsenteret eller sendt i det dataformat som brugerne i forvejen anvender, som oftest ses at være Microsoft Excel. For at finde og analysere sig frem til den helt rigtige og optimale data for brugerne, kræver det at vide hvilken data brugeren står og mangler svar på i deres dagligdag, for at gøre den analyseret data relevant for slutbrugeren.

Som slutbruger findes der også mange forskellige præferencer indenfor hvordan dataene skal præsenteres. For nogle segmenter ønskes dataene fremvises gennem kolonner og rækker, som giver dem et struktureret og forstående overblik, som vi kender fra eksempelvis Excel og andre regnskabsprogrammer. Når nogle segmenter gerne vil have det i tal og system, ønsker andre det gerne mere visuelt for at få en forståelse og et overblik over dataene. For at give et mere visuelt ydre af datene skal den præsenteres gennem modeller, grafer og andre visuelle figurer, som fremviser dataene på en visuel metode.

God business intenlligence er når slutbrugeren får udleveret den analyseret data i den korrekte form og visualisering. Dette udformes og udarbejdes gennem forståelsen af sin målgruppe, hvilke præferencer og segmenter der arbejdes med og hvilke holdninger de har til dataene og hvad de skal bruge den til.

I de fleste virksomheder sidder en stor gruppe af personer, som alle skal have indsigt og indsigelser omkring den givne data. Derfor er det vigtigt for leverandørerne af virksomhedens data fra business intelligence, at der er udviklet de rette rapporter og dashboards og er kommet ud med den rigtige storytelling.

 

Skab fællesskab og fælles målretning gennem Business Intelligence

I dag giver mange virksomheder adgang til deres data fra business Intelligence gennem store skærme i et fælles kontor eller mødelokaler osv. Gennem de store skærme med den delte data fra business Intelligence, bliver der skabt et fællesskab og en fællesretning for de pi og kpi’er en virksomhed skulle have opstillet. En anden metode som kan dele den givne data fra business Intelligence blandt medarbejderne er gennem en mere digital metode. Her kan man blandt andet sende en pdf ud blandt medarbejderne omkring hvordan de daglige dataene og på den måde inddrage hele virksomheden.

Business Intelligence er et begreb der dækker over forskellige metoder at bearbejde, lagring og analyser data på ud fra et forretningsorienteret syn på tallene.

Når Business Intelligence skal rapporters ud til den givne målgruppe, er det vigtigt at have styr på de rigtige begreber og termer som slutbrugeren anvender, så der ikke opstår nogle former for misforståelser mellem afsender og modtager på det givne budskab den analyseret data fra business Intelligence skal videre give.

Den modtagende virksomhed skal også være forberedte på at modtage data´en både digitalt men også på de 3 forskellige virksomhedsniveauer. Mange virksomheder vælger at køre med business Intelligence, grundet gode anbefalinger men endnu ikke er helt klar til at få implementeret den givne data til sig.