Supervision psykolog til fagpersoner og psykologer

En supervision psykolog er til dig, der arbejder som psykolog eller anden fagperson. Det der kan tynge dig i hverdagen i dit daglige virke, kan du få hjælp til hos supervision psykolog. De ved nemlig præcis hvad du gennemgår.

Supervision psykolog afholder kurser for dig der beskæftiger dig med:

  • Familiebehandling
  • Forældresamtaler
  • Forældrekompetenceundersøgelser

Hos supervision psykolog afholder de løbende kurser og undervisning til fagpersoner, som har til formål at lette dit sind efter arbejde som psykolog.

Formålet med supervision psykolog kurser til fagpersoner er ligeledes at styrke psykologer og andre fagpersoners kompetencer og viden inden for fagspecifikke områder.

Supervision psykolog tilbyder også kurser i forældrekompetenceundersøgelser i regi af Dansk Psykologforening, som er henvendt til psykologer, der beskæftiger sig med udførelsen af forældrekompetence- og tilknytningsundersøgelser.

Supervision psykolog håndterer de svære følelser

Det der kan være svært at håndtere, kan en supervision psykolog tale med dig om. Sammen kan I reflektere over de terapisamtaler du som psykolog eller fagperson har haft, og som tyngder dig.

Det kan også være, at I skal tale om nogle forløb, som endnu ikke tynger dig, men som på sigt kan komme til det, hvis ikke de bliver bearbejdet. Det kan være umuligt at vide, hvordan man vil reagere i fremtiden. Så at komme problemerne i forkøbet er også en vej frem.

Gennem samtaler, finder supervision psykolog ud af, hvordan det videre forløb skal ligge.  Samt hvilke metoder der vil være gavnlige for det enkelte forløb. Det afhænger sig af, hvilken type arbejder du udfører.

Forældrekompetence undersøgelser

Forældrekomptenceundersøgelser går ud på at vurdere i hvor høj grad forældrene kan håndtere og varetage børnenes trivsel og udvikling.

En sådan undersøgelse tager altid udgangspunkt i en myndighed, der har bestilt en sådan undersøgelse, med baggrund på forskellige årsager eller mistanker. Det kan være, at der er mistanke om, at et barn ikke trives hos sine forældre, og at der skal kortlægges om dette er korrekt og hvorfor.

Supervision psykolog tager her hånd om de psykologer der tager arbejdet med hjem, og som bliver påvirket af arbejdet med forældrekompetenceundersøgelser.

Det kan også være arbejde med børn, der har udviklingsvanskeligheder, hvor der er behov for at blive taget hånd om barnet. Det kan være svært at sætte en finger på, hvad det er i arbejdet, der gør udfaldet for, om man som psykolog eller fagperson får reaktioner indadtil på grund af sit arbejde eller ej.

Men som regel bunder det i, at man føler empati og sympati for de mennesker, man arbejder med. Og at man derfor kommer til at tage arbejdet med hjem.

Her kan en supervision psykolog hjælpe dig. Der er også visse fagområder, hvor det er krav, at man ser en supervision psykolog, da det vurderes, at arbejdet er for tungt for den enkelte.