Udskift spildevandspumpen med den rette

Spildevand er der generelt overfloder af. Men det skal selvfølgelig ikke have lov bare at løbe ned i jorden, da det ikke er filtreret og typisk er fyldt med diverse miljøfremmede og farlige stoffer. Sådant vand skal ikke løbe direkte ned i det ellers rene grundvand, Danmark kan prale af at have.

Mindre forurening af det danske grundvand

Hvordan man forhindrer, at spildevandet siver direkte ned i jorden og forurener grundvandet, er ingen let sag at have med at gøre. Det kræver eksempelvis en spildevandspumpe. En spildevandspumpe er ikke nødvendigvis en pumpe. Det er nemlig den overordnede betegnelse for ethvert apparat, der kan transportere spildevand. Den kan både være en faktisk pumpe, men det kan også tage form som eksempelvis et rensningsanlæg. Hovedsagen er, at spildevandet renses, så det kan genbruges sammen med alt det ikke-forurenede grundvand.

Spildevandspumper i industrien

Der er en smule forskel på spildevandspumpeløsninger i industrien og i det private. I industrien er opgaven typisk af en forholdsvis større størrelsesorden end i det private segment. I industrien kan spildevandet skulle transporteres fra et anlæg til et andet, ligesom det kan risikere blot at skulle transporteres via en pumpe som i det private. Uanset hvad skal dette dog stadig ske med en sandsynligvis større pumpe, end der kræves på private ejendomme.

Spildevandspumper i privaten

Det er ikke sikkert, at det er optimalt for en privatperson helt selv at opsætte deres spildevandspumpe/-r. Det er af relativ kompleksitet. Spildevandspumper skal både bruges til bl.a. håndvask, opvaskemaskine, vaskemaskine, afløb, kældere m.m. Derfor er det en omfattende opgave at skulle opsætte et sammenhængende system i et komplet hjem, hvis ikke man er uddannet VVS’er og kender til proceduren heromkring. Det er under alle omstændigheder mest optimalt at være flere om arbejdet, så der er en person yderligere, hvis noget går galt, eller der egentlig underordnet er behov for en ekstra hjælpende hånd.